Cristian Mîneran

Profil profesional

Cristian este șeful departamentului de Litigii și Arbitraj. El a dobândit o bogată experiență ca avocat pledant, ocupându-se de litigii variate și complexe, reprezentând companii naționale și străine, bănci și instituții publice atât în fața instanțelor de judecată, cât și a celor arbitrale.

Experiența

Practica sa acoperă o gamă largă de cazuri în domenii precum: executarea obligațiilor contractuale, anularea, rezoluțiunea și rezilierea contractelor, răspunderea contractuală și cea delictuală, valorificarea drepturilor reale, contencios administrativ, efecte de comerț (bilete la ordin, cambii și cecuri), executare silită, achiziții publice și dreptul familiei.

El este de asemenea specializat în dreptul societăților având o practică deosebită în materia litigiilor determinate de neînțelegerile dintre asociați: excluderea și retragerea asociaților; dizolvarea și lichidarea societăților; anularea hotărărilor adunărilor generale și ale organelor sociale cu funcții de execuție.

Educație

Este avocat în Baroul București din anul 2006. A absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, unde a urmat și un curs de masterat cu specializarea drept privat aprofundat. Vorbește fluent limba engleză, italiana și franceză la nivel conversațional.