Theodora Șerb

Profil profesional

Theodora a dobândit o bogată experienţă în domeniul litigiilor şi arbitrajului, asistând companii naționale și multinaționale, bănci, instituții publice și persoane fizice în dosare complexe şi variate.

Practica sa se axează cu precădere pe soluționarea disputelor civile, a celor referitoare la valabilitatea și executarea contractelor de achiziție publică precum și a celor născute din raporturile de muncă. Theodora a fost de asemenea implicată în soluționarea unor dispute ce au avut ca obiect valabilitatea și executarea contractelor de antrepriză în construcții încheiate după regulile FIDIC, asistându-i atât pe Angajatori cât și pe Contractori în fața Comitetului de Soluționare a Disputelor și a Instanțelor Arbitrale.

Experiența

În materia achizițiilor publice, Theodora a furnizat asistență juridică autorităților contractante și ofertanților, atât în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor, cât și în faza litigioasă desfășurată în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a instanțelor judecătorești. Theodora este liderul acestui departament în cadrul societății.

Theodora are o experienţă deosebită în materia dreptului muncii. Ea a acordat asistenţă angajatorilor în faza negocierii şi a renegocierii contractelor colective de muncă precum și în cadrul procesului de restructurare a personalului acestora prin concedieri colective sau individuale. De asemenea, ea a reprezentat atât angajatorii, cât și angajații în fața instanțelor de judecată în litigiile intervenite ca urmare a neînțelegerilor dintre aceștia.

Educație

Ea este membră a Baroului București din anul 2009. A absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București. Vorbește fluent limba engleză, spaniolă și franceză la nivel conversațional.