Ioana Hașotti Cristescu

Profil profesional

Ioana a acumulat o vastă experiență în domeniul litigiilor, oferind asistență juridică unor mari companii naționale și multinaționale, bănci și instituții ale statului, în variate ramuri ale dreptului cum ar fi: drept civil, drept fiscal și contencios administrativ, drept bancar, proprietate intelectuală și dreptul familiei.

Experiența

Ioana are o practică solidă și în domeniul dreptului fiscal, materie în care a asistat companii importante în problemele legate de taxe, atât în faza inspecției fiscale, cât și ulterior, în fața instanțelor de contencios fiscal. Practica ei în domeniu se axează în special pe probleme de impozite directe, taxa pe valoarea adăugată și accize.

Experiența Ioanei în domeniul dreptului proprietății intelectuale este deosebit de bogată, ea fiind implicată în soluționarea unor litigii în materia brevetelor de invenție (în special din ramura farmaceutică), a mărcilor și a drepturilor de autor. Ioana este coordonatorul departamentului de proprietate intelectuală din cadrul societății.

Educație

Ea este membră a Baroului București din anul 2009. A absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universității din București, unde a urmat mai apoi și un curs de masterat, specializarea carieră judiciară. A absolvit de asemenea și un curs despre metode alternative de soluționare a litgiilor (negociere, mediere, arbitraj) organizat de Universitatea Humboldt din Berlin în parteneriat cu Tulane Law School. Vorbește fluent limbile engleză și germană, italiana și spaniola la nivel conversațional.