Am asistat companii majore și importanți dezvoltatori de pe piața de real estate în probleme lor fiscale, oferindu-le asistență specializată în timpul inspecțiilor fiscale. De asemenea, am emis opinii juridice pe probleme delicate și controversate și am reprezentat clienți în proceduri de contencios fiscal în fața instanțelor competente.

Am participat la negocierea cu autoritățile fiscale a unor soluții optime pentru clienții noștri.

Principale proiecte desfășurate

  • Acordarea de asistență juridică unei societăți comerciale în vederea transmiterii proprietății asupra unui imobil – clădire de birouri- astfel încât, din punct de vedere fiscal, întreaga operațiune a fost privită ca nefiind taxabilă din punct de vedere al TVA, având natura unui transfer de active în sensul art. 128 din Codul de procedură fiscală.
  • Asistarea unui important dezvoltator imobiliar în contestațiile formulate de acesta împotriva deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale prin care s-a reținut obligația sa de a colecta și vira la bugetul de stat TVA.
  • Asistarea unui important producător de alcool în contestațiile formulate împotriva raportului de inspecție fiscală și deciziei de impunere prin care s-a reținut obligația sa de plată a unor sume suplimentare cu titlu de acciză ca urmare a recalificării tarifare a produselor sale.

Pentru detalii suplimentare

Ioana Hașotti Avocat Partener
Cristian Mîneran Avocat Partener